امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرک های صنعتی و اداره کل استاندارد هرمزگان