پیام مدیر کل استاندارد هرمزگان در پی شهادت سردار ” حاج قاسم سلیمانی”