اولین جلسه کارگروه تخصصی استاندارد سازی کالا و خدمات شهرستان بندرلنگه در سال ۹۸ برگزار گردید

    به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان ، اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی کالا و خدمات سال 98 در شهرستان بندرلنگه به ریاست علی نیکویی فرماندار لنگه ، دبیری اداره استاندارد شهرستان لنگه و با حضور معاونین فرماندار ، بخشداران مرکزی و رؤسای ادارات عضو کارگروه در سالن جلسات فرمانداری بندرلنگه برگزار گردید.

در ابتدا علی نیکویی فرماندار بندرلنگه با اشاره به اهمیت استانداردسازی ، خواستار همکاری و هماهنگی همه ادارات شهرستان در ارتقای فرهنگ استاندارد شد و تأکید کرد: ارائه پیشنهادات لازم در جهت افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش های  تخصصی استاندارد نقش مهمی در گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه خواهد داشت.

 در ادامه اعضای کارگروه پیشنهادات خود را ارائه و در آن خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 در این جلسه مصوب گردید که کلیه واحدهای شهرداری و دهیاری های سطح شهرستان بندرلنگه ، قبل از خرید و نصب هر گونه تجهیزات بازی مشمول استاندارد در بوستان ها ،از وجود نشان استاندارد بر روی وسایل بازی ، اطمینان و در صورت هرگونه ابهامی از اداره استاندارد استعلامات لازم را به عمل آورند. همچنین مقررر گردید که اتاق اصناف شهرستان نیز نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی تیرچه و بلوک فاقد پروانه کسب  اقدامات لازم را انجام، تا پیگیری های مناسب در راستای استاندارد سازی آن محصولات صورت پذیرد.

شایان ذکر است کارگروه استانداردسازی کالا و خدمات از جمله کارگروه های تصویبی شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد که با هدف بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استاندارد ها و ارائه راهکارهای اجرایی برگزار می گردد.
اداره کل استاندارد هرمزگان پرکار در حوزه صادرات و واردات

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان در دو ماهه اول سال جاری بیش از 5700 اظهارنامه در اداره کل استاندارد هرمزگان مورد پذیرش قرار گرفت. عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان در تشریح عملکرد این اداره کل اظهار داشت: در دو ماهه اول سال جاری تعداد بیش از 5730 اظهارنامه صادراتی و وارداتی مورد پذیرش قرار گرفت. مدیرکل استاندارد هرمزگان افزود از این تعداد اظهارنامه گمرکی حدود 4900 اظهارنامه مربوط به کالاهای وارداتی و بیش از 830 اظهار نامه مربوط به کالاهای صادراتی می باشد. باقرزاده همایی اضافه کرد بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی یکی از وظایف اصلی اداره کل استاندارد هرمزگان بوده و این اداره کل یکی از فعالترین ادارات کل استاندارد در این حوزه در سطح کشور است. ایشان به نقش اداره کل استاندارد استان هرمزگان در تحصیل درآمدهای استانی نیز اشاره و اضافه کرد اداره کل استاندارد استان هرمزگان در سال 1397 بیش از 1450 میلیارد ریال و در دوماهه اول سال جاری بیش از 211 میلیارد ریال درآمد داشته است.
میز خدمت

کسب رتبه برتر مسابقات شطرنج بزرگسالان توسط یکی از پرسنل اداره استاندارد شهرستان بندرلنگه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان، آقای مهندس احمد مؤمنی از پرسنل اداره استاندارد شهرستان بندرلنگه، موفق به کسب مقام اول مسابقات شطرنج جام رمضان یادواره شهیده اسماء عارف گردید. این مسابقات به مناسبت حلول ماه رمضان، به میزبانی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و همکاری هیئت شطرنج اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در بندرلنگه برگزار شده است. در این مسابقات در رده بزرگسالان، 25 نفر از ادارات مختلف شهرستان حضور داشتند.
تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک (استاندارد ملی ایران به شماره۲- ۱۰۹۳)

نکات استاندارد  که در خرید تایر باید مد نظر قرار گیرد بدین گونه است که ﻫﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی رﯾﻨﮓ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺧﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﻮد .

ﺍﺟﺰﺍء ﺍﺻﻠﻰ ﺗﺎﻳﺮ:

ﺭﻭﻳﻪ ﻳﺎ ﺁﺝ ﺗﺎﻳﺮ، ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻴﺪ ﺗﺎﻳر، ﻃﻮﻗﻪ یا بید تایر .

ﻃﺮﺡ ﺁﺝ ﻳﺎ ﻧﻘﺶ گل:

ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ  ﺭﻭﻳﻪ ﺗﺎﻳﺮ، ﻋﻼﻭﻩ  ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺎﺹ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮح­های شیاردار و منقوش

 می­سازند. ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻮﺵ ﺭﺍ ﻛﻼ ﻧﻘﺶ ﮔﻞ ﻳﺎ ﭘﺘﺮﻥ (Pattern) می­نامند که ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﮓ­ﺯﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ­ﺗﺮ، ﺭﺍﻧﺪﻥ ﺁﺏ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻨﻚﻛﺮﺩﻥ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣؤﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺳﺘﻪ­ﺑﻨﺪﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺗﺎﻳر:

ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻰ­ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺎﻳﺎﺱ (ﺍﺭﻳﺐ) ﻭ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝ (ﺷﻌﺎﻋﻰ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

  نشانه­های مندرج در دیواره ﺗﺎﯾﺮ:

  -ﻧﻮع اﻟﯿﺎف به­کار رفته ﮐﺎر در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺠﯿﺪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ دیواره  وآج ﺗﺎﯾﺮ.

–  ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﻻﯾﻪ­ﻫﺎ در دﯾﻮاره و در ﻧﺎﺣﯿﻪ آج اﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

–  کلمه «Radial »

– ﮐﻠﻤﻪ Tubeless  در ﺻﻮرﺗﯽکه ﺑﺪون ﺗﻮﯾﯽ باشد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ذﮐﺮ Tubeless تایر Tube Type ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮد.

– ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ.

– ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﺨﺺ­ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه تاﯾﺮ.

–  ﻫﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻘﺶ ﺑه­نام ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

 –  ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ و ﺳﻮار ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﺮ در ﺻﻮرت نیاز

–  ﻃﺮح آج ﺗﺎﯾﺮ.

الف) اندازه تایر

 اندازه لاستیک خودرو با علائمی همچون P185/60R 14  نشان داده می‌شود که بدین معنی می­باشد:

P = تایر خودروی شخصی

۱۸۵= پهنای تایر (برحسب میلی­متر)

۶0 = نسبت ارتفاع دیواره لاستیک به پهنای آن (برحسب میلی­متر)

R = رادیال

۱۴= قطر رینگ (بر حسب اینچ)

  

 

 

 

علاوه بر علائم بالا علائمی مانند۸۹H برروی لاستیک وجود دارد که به H  شاخص سرعت (در بخش «ج» به آن اشاره شده ) و به عدد ۸۹ عنوان شاخص بار می­گویند یا حد بارگذاری (که در بخش« ب» به آن اشاره شده ) می­گویند.

 ب)حد بارگذاری

 این عدد نماینده حداکثر وزنی است که تایر می‌تواند تحمل کند، هنگامی که حداکثر مقدار مجاز فشار را  داشته ‌باشد و بین صفر تا ۲۷۹ متغیر است. برای خودروهای شخصی، عدد حد بارگذاری بین ۷۱ تا ۱۰۰ است. برای مثال، حد بارگذاری برای خودروی پراید ۷۶ و معادل ۴۰۰ کیلوگرم بار است، یعنی این تایرهنگامی­که حداکثر فشار باد مجاز را دارد (بخش «و» را ببینید)، حداکثر۴۰۰ کیلوگرم را می‌تواند حمل کند. توجه داشته باشید هرگز لاستیکی را که حد بارگذاری آن کمتر از میزان توصیه­شده از سوی سازنده خودروست، روی رینگ نصب نکنید.

 ج) علامت حداکثر سرعت قابل­تحمل

حداکثر سرعتی که لاستیک می‌تواند تحمل کند، با یک حرف از A تا Z بیان می‌شود. برای مثال روی جداره تایر خودروی پراید، نماد H برای سرعت درج شده که نشان می­دهد هنگامی­که تایر دارای فشار بار و بارگذاری مناسب است، حداکثر توان حرکت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت را داراست. واضح است اگر تایری تحت تأثیر حداکثر سرعت واقع شود اما فشار باد آن تنظیم نباشد و یا اضافه بار روی آن اعمال شود، آسیب می­بیند و یا ممکن است بترکد. برای اطلاع از میزان سرعت هریک از این حروف به جدول زیر مراجعه کنید.

شاخص سرعت R S T U H V Z
سرعت به KM/H ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۴۰ ۲۴۰+

 

  د) تاریخ ساخت لاستیک

 کلیه لاستیک‌ها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود هستند که با چهار رقم نشان داده می­شود. دو عدد اول نشان­دهنده هفته ساخت و دو رقم بعد سال ساخت لاستیک هستند. برای مثال عدد “۱۲۰۴” نشان می‌دهد این لاستیک در هفته دوازدهم سال ۲۰۰۴ میلادی تولید شده­است. .  

و) فشار باد مجاز

  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻳﺮ  ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ­ﮔﻴﺮﺩ.

پرﺑﺎﺩﻯ: ﺑﺎﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺎﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻯ­ﻫﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭ ﺗﻜﺎن­هاﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻭﺳﻂ ﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﻡ ﺗﺎﻳﺮ ﺗأﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ.

 ﻛﻢ ﺑﺎﺩﻯ: ﺗأﺛﻴﺮ ﻛﻢ ﺑﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ چشم­گیر ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﻤﻮﺩ. ﺗﺎﻳﺮ ﻛﻢﺑﺎﺩ (ﺗﺎﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ) ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﺱ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ یافته و ﺗﺎﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﻡ ﻣﻰ­ﺷﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭی­که ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻭﭘﻮﺳﺘﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ. ﺳﺎﻳﺶ ﺗﺎﻳﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﻪ­ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻮﻕ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺤﺖ ﺍﻧﺠﺎم ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ:

– ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻢﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﺩ تایرﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

 – ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺩ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻳﺮﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ باد ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

– ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ(Cap)  ﻭﺍﻟﻮ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺯﺩﻥ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﻟﻮ ﻧﺸﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ­ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺗﺎ  ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺘﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﻟﻮ ﻧﺸﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﭻ ﻣﻐﺰﻯ ﻭﺍﻟﻮ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻮﺍ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ­ﻛﻨﺪ.
مسواک استاندارد( استاندارد ملی شمارۀ ۲۰۶۳)

مسواک ها بر حسب گروه اشخاص استفاده کننده ، کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان و همچنین بر حسب درجه سختی خیلی نرم، نرم ، متوسط و زبر طبقه بندی می شوند.

 وضع ظاهری کلیه سطوح مسواک ها باید صاف، تمیز، عاری از اضلاع و زوائد تیز و عواملی که باعث خراش مخاط دهان و دست می شوند باشد. مسواک ها نباید هیچ گونه مواد سمی در صورت استفاده صحیح از مسواک ها از خود آزاد نمایند.

1.مواد به کار رفته در برس مسواک باید از رشته های نایلونی باشد. برس باید بهداشتی و عاری از مزه و بوی نامطبوع بوده و در صورت رنگی بودن، رنگ آن ثابت و غیر مضر برای سلامتی باشد.

  1. رشته های مسواك باید نرم و متوسط باشد. مسواك های زیر به لثه و دندانها آسیب می رساند.
  2. اندازه سر مسواك باید متناسب با دهان فرد باشد و همچنین لازم است مسواك كودكان كوچكتر از بزرگسالان باشد. مسواك به طول دو سانتیمتر برای كودكان مناسب است.
  3. مدتی كه باید از یك مسواك استفاده شود، بستگی به میزان تمیزی، محكمی و فرم رشته های مسواك دارد. تا وقتی كه رشته های مسواك تمیز، محكم و صاف است. می توان از آن استفاده كرد. اگر فردی طور مرتب و با دقت مسواك كند، معمولاً عمر مسواك او چهار تا شش ماه است.اگر مسواك پس از یك هفته فرسوده شود نشانه این است كه فرد نادرست مسواك می زند.ویژگی های فلاسک استاندارد

برای خرید یک فلاسک علاوه بر توجه به زیبایی و ظاهر، کیفیت آن را هم باید درنظر گرفت. انتخاب و خرید یک فلاسک خوب که بتواند برای ساعاتی مشخص و طولانی، نوشیدنی ­ها را در حد مناسب و مطلوب نگه­دارد همیشه جزو دغدغه ­های افرادی است که در طول روز چای، قهوه، آب و آب­میوه می­نوشند و تمایل دارند تا همیشه نوشیدنی­هایشان گرم یا سرد باشد.

فلاسک­ها از نظر ابعاد، ظرفیت و وزن با یکدیگر متفاوت هستند، برخی انواع فلاسک­ها به­شکل استوانه­ای بسیار راحت و قابل حمل بوده و به­ راحتی درون کیف یا کوله­ پشتی قرار می­گیرند.

از مهم­ترین ویژگی­های فلاسک می­توان به ضخامت عایق آن و هم­چنین مقاومت در برابر ضربه و شوک­های گرمایشی و سرمایشی اشاره­ کرد.

توصیه­هایی برای خرید فلاسک خوب:

1- فلاسک باید دارای پوشش و درب مناسب باشد.

2- فلاسک را تکان دهید و بررسی کنید که چیزی در فلاسک تکان نخورده و صدایی به­ گوش نرسد.

3- به دنبال سازنده­ای خوش­نام برای خرید فلاسک باشید.

4- دنبال نقص­های آشکار یا خراشیدگی روی آن باشید.

5-بسته­ بندی فلاسک باید شامل موارد تطابق با استاندارد، اطلاعاتی در مورد سازنده، گارانتی شرایط استفاده و مشخصات اصلی محصول باشد.

6-فلاسک­های دارای محفظه درونی از جنس شیشه، بهداشتی­ ترند.

7-سر فلاسک باید به ­خوبی گرما را درون فلاسک حفظ کرده و هیچ گرمایی را هدر ندهد.
ظروف چینی غذاخوری (استاندارد ملی ایران شمارۀ ۱۱۶۴)

درصد جرمی جذب آب بدنه ظروف چینی مساوی یا کمتر از 5/. درصد می­باشد.

محصولات ظروف چینی غذاخوری با توجه به ویژگی­های ظاهری و بر اساس آزمون­های چشمی به درجه 1 ودرجه 2 ودرجه 3 طبقه ­بندی می­شوند. ویژگی­های ظاهری مشخص ­شده به شرح ذیل می­باشد:

تاب سطح،کجی دهانه، فرورفتگی یا برآمدگی کف ظروف ، شکاف لبه ، ذرات چسبیده به سطح لعاب،نقطه رنگی،لعاب نگرفتگی ، موج لعاب ، اثر درز قالب ، ترک در محل اتصال دسته ولوله به بدنه.

مشخصات زیر باید بر روی کارتن بسته­ بندی ظروف چینی با رنگ ثابت و واضح درج شود:

-نام وعلامت کارخانه سازنده.

– نشانی کارخانه سازنده.

– نام کشور سازنده.

– نام فرآورده.

– نوع بدنه چینی.

– روش شکل دهی تولید.

-علامت یا کلمه ای درپشت ظرف مبنی بر قابل کاربرد بودن آن  در اجاق ریز موج توسط تولید کننده.

– علامت شکستنی.

-علامت قرارگیری و جهت باز کردن کارتن.

– درجه مرغوبیت وتعداد قطعات موجود در کارتن.

– درج نشان استاندارد ایران در صورت دریافت مجوز پروانه کاربرد علامت استاندارد.
مدیریت و کارکنان اداره کل استاندارد هرمزگان با صدور بیانیه ای در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، اقدامات نابخردانه اخیر سردمداران آمریکای جنایت کار را محکوم کردند.

در گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان در اعلام بیانیه محکومیت آمریکا و حمایت از سپاه پاسداران آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شجره طیبه ای است که امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران با دستان پر برکت خود آن را در خاک پاک ایران اسلامی بارور کرد و سپاه پاسداران متکی بر ارزشهای انسانی و اسلامی و مکتب الهی و با سرمایه حمایت مردم با قدرت در مقابل دشمنان قسم خورده ی این مرز و بوم همواره و همیشه ایستادگی کرده است. سپاه پاسداران الگوی رهایی بخش مظلومان و حمایت از ستمدیدگان در جهان است.

بی شک یکی از ارکان اصلی مقاومت و ایثار، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و هست و تا جاییکه امام (ره) فرمودند : “اگر سپاه نبود کشور هم نبود”.

ما کارکنان استاندارد هرمزگان بر پایه همین اصل که اگر سپاه نباشد کشور هم نخواهد بود ، هر نوع توهین به ساحت مقدس این نهاد انقلابی را از سوی دشمنان این مرز و بوم و نیز اقدام اخیر سردمداران آمریکای جنایتکار را محکوم می کنیم و حمایت کامل خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش مؤثر آن در برقراری امنیت و آرامش کشور و منطقه اعلام داشته و توفیق روز افزون و تداوم حضور تاٌثیر گذار و موفقیت فرماندهان و نیروهای جان بر کف آن را تحت رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا از درگاه باریتعالی خواستاریم.

مدیریت و کارکنان اداره کل استاندارد استان هرمزگان
با ویژگی خمیر دندان استاندارد آشنا شویم

خمیر دندان عبارت از هر گونه پاک کننده دندان نیمه جامدی که به صورت خمیر، ژل و یا کرمی تهیه شود.

پاک کننده دندان مطابق استاندارد ملی ایران شماره 1008، دارای ویژگی ها و خصوصیات زیر می باشد:

تمامی مواد متشکله باید جزء فهرست مواد مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. پاک کننده دندان باید عاری از هرگونه ذرات درشت و یا ذرات جدا شونده در دهان باشد.  پاک کننده های خمیری شکل بسته بندی شده در لوله را چنانچه با فشار معمولی و در دمای 27 درجه سانتی گراد از لوله خارج کنید، باید به صورت یکنواخت از لوله خارج شده و بریده بریده نباشد و نمونه پودری شکل باید عاری از ذرات درشت و یا کلوخه باشد و در دمای 10 درجه سانتی گراد و بدون فشار اضافی از لوله خارج شود. پاک کننده دهان چنانچه طبق توصیه تولید کننده به طور مداوم و متناوب استفاده شود، نباید اثر نامطلوبی بر بافت نرم اطراف دندان داشته باشد و  سازگاری با بافت دهان داشته باشد.

نشانه گذاری

به غیر از بسته بندی تک کوچک ( کمتر از ml10)، مطالب زیر به طور خوانا و با مرکب پاک نشدنی برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات به زبان انگلیسی و یا زبان کشور خریدار روی بسته بندی نخستین درج گردد.

1- نام و علامت تجاری

2-  نام و نشانی تولید کننده

3-  تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت

4- نوع و میزان فلوراید بر حسب  میکروگرم بر گرم یا درصد جرمی، در صورت وجود

5-  شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- حجم یا وزن خالص

7- تذکر ایمنی راجع به مصرف پاک کننده ها ی دندان حاوی یون فلوراید  با غلظت بیش از 1000 میکرو گرم بر گرم برای کودکان زیر 6 سال

8- درج عبارت ساخت ایران ، علامت و کد ردیابی استاندارد ایران

آزمون هایی که به منظور کنترل کیفیت و مطابقت با استاندارد بر روی این فرآورده انجام می شود شامل:

  • آزمون پایداری
  • اندازه گیری pH
  • اندازه گیری کل فلوراید
  • اندازه گیری فلزات سنگین
  • اندازه گیری آرسنیک
  • اندازه گیری سایندگی
  • آزمون میکربیولوژی

با استفاده از محصولات استاندارد مراقب سلامتی خود باشیم
دانستنی هایی در مورد لاستیک اتومبیل

تایر به عنوان آخرین عضو گردنده از سیستم انتقال قدرت می باشد که نقش مهمی را در کنترل خودرو بر عهده دارد. پس انتخاب لاستیک و نگهداری از آن از عوامل مهم برای عملکرد هر چه بهتر این عضو از سیستم محسوب می گردد.

انتخاب متناسب با کاربری

فعالان بازار لاستیک توصیه می کنند به منظور انتخاب صحیح رینگ و لاستیک، پس از مطالعه کتابچه راهنمای خودرو، به کاربری ماشین تان توجه کنید. به گفته آنها، دراین زمینه به عواملی مثل کاربری استاندارد یا اسپرت، تحمل بار معمولی یا زیاد و…. باید توجه کنید. معمولا خودروهایی که از کمپانی خارج می شوند دارای لاستیک های فابریک با کاربری استاندارد هستند. برای نمونه روی خودرویی مثل پژو۲۰۶، لاستیک و رینگ استاندارد با سایز ۱۴/۶۵/۱۸۵ نصب شده است. اگر شما می خواهید این خودرو را به حالت اسپرت تغییر دهید. سایز رینگ و لاستیک متناسب با این کاربری ۱۶/۴۵/۲۰۵ خواهد بود. عدد ۲۰۵ پهنای لاستیک به میلیمتر، ۴۵ عرض به میلیمتر و۱۶ قطر رینگ به اینچ را نشان می دهد. امروزه چون نیروی انتظامی نسبت به اسپرت خودروها حساس شده است، مردم کمتر به سراغ رینگ اسپرت می روند و چندسالی است که استقبال مردم از رینگ و لاستیک های پهن و اسپرت کم شده است. کارشناسان فنی خودرو معتقدند رینگ و لاستیک های پهن یا به اصطلاح عام «اسپرت» زیبایی خاصی به خودرو می دهد اما همین لاستیک پهن باعث خشکی حرکت فرمان می شود.

الف) اندازه تایر

 اندازه لاستیک خودرو با علائمی همچون P185/60R 14 نشان داده می‌شود.که بدین معنی میباشد:

P = تایر خودروی شخصی

 ۱۸۵= پهنای تایر  (برحسب میلی­متر)

 ۶۰= نسبت ارتفاع دیواره لاستیک به پهنای آن (برحسب میلی­متر)

R = رادیال

۱۴= قطر رینگ (بر حسب اینچ)    

علاوه بر علائم بالا علائمی مانند ۸۹H بر روی لاستیک وجود دارد که به H  شاخص سرعت (در بخش “ج” به آن اشاره شده ) و به عدد ۸۹ عنوان شاخص بار می گویند یا حد بارگذاری (که در بخش” ب” به آن اشاره شده ) می گویند.

 ب)حد بارگذاری

 این عدد نماینده حداکثر وزنی است که تایر می‌تواند تحمل کند، هنگامی که حداکثر مقدار مجاز فشار را  داشته ‌باشد و بین صفر تا ۲۷۹ متغیر است. برای خودروهای شخصی، عدد حد بارگذاری بین ۷۱ تا ۱۰۰ است. برای مثال، حد بارگذاری برای خودروی پراید ۷۶ و معادل ۴۰۰ کیلوگرم بار است، یعنی این تایر هنگامی که حداکثر فشار باد مجاز را دارد (بخش “و” را ببینید)، حداکثر۴۰۰ کیلوگرم را می‌تواند حمل کند. توجه داشته باشید هرگز لاستیکی را که حد بارگذاری آن کمتر از میزان توصیه ­شده از سوی سازنده خودروست، روی رینگ نصب نکنید. برای آگاهی از میزان بار قابل تحمل هر شاخص به جدول زیر مراجعه کنید.

شاخص بار ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱
میزان بار به KG ۳۴۵ ۳۵۵ ۳۶۵ ۳۷۵ ۳۸۵ ۴۰۰ ۴۱۲ ۴۲۵ ۴۳۷ ۴۵۰ ۴۶۲
شاخص بار ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲
میزان بار به KG ۴۷۵ ۴۷۸ ۵۰۰ ۵۱۵ ۵۳۰ ۵۴۵ ۵۶۰ ۵۸۰ ۶۰۰ ۶۱۵ ۶۳۰
شاخص بار ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰
میزان بار به KG ۶۵۰ ۶۷۰ ۶۹۰ ۷۱۰ ۷۳۰ ۷۵۰ ۷۷۵ ۸۰۰

 ج) علامت حداکثر سرعت قابل­ تحمل

حداکثر سرعتی که لاستیک می‌تواند تحمل کند، با یک حرف از A تا Z بیان می‌شود.برای مثال روی جداره تایر خودروی پراید، نماد H برای سرعت درج شده که نشان می­دهد هنگامی که تایر دارای فشار بار و بارگذاری مناسب است، حداکثر توان حرکت ۲۱۰کیلومتر در ساعت را داراست. واضح است اگر تایری تحت تأثیر حداکثر سرعت واقع شود اما فشار باد آن تنظیم نباشد و یا اضافه بار روی آن را اعمال شود، آسیب می­بیند و یا ممکن است بترکد. برای اطلاع از میزان سرعت هریک از این حروف به جدول زیر مراجعه کنید.

شاخص سرعت R S T U H V Z
سرعت به KM/H ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۴۰ ۲۴۰+

   د) تاریخ ساخت لاستیک

   کلیه لاستیک‌ها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود هستند که با چهار رقم نشان داده می­شود. دو عدد اول نشان­دهنده هفته ساخت و دو رقم بعد سال ساخت لاستیک هستند. برای مثال عدد “۱۲۰۴” نشان می‌دهد این لاستیک در هفته دوازدهم سال ۲۰۰۴ میلادی تولید شده است. .    

 ه) ترکیبات سازنده تایر

 این بخش، مواد سازنده لاستیک را توضیح می‌دهد. مثال:TREAD PLIES=1-PLY POLYESTER+2  STEEL یعنی رویه تایر مرکب از یک رویه پلی‌استری همراه دو لایه سیم فولادی است.

استاندارد تایر به شماره 2-1093 از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد به نشانی www.isiri.gov.ir قابل دستیابی می باشد.